Afdruk

in één oogopslag

Contactadres

Technisch contact

Gemachtigde vertegenwoordigers

Inschrijving in het handelsregister

BTW-nummer

Disclaimer

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.

Aansprakelijkheidsclaims betreffende schade veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, met inbegrip van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen derhalve worden afgewezen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid Elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

Copyright

De auteursrechten en alle andere rechten op de inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan Waffen Glaser AG of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van elementen moet vooraf de schriftelijke toestemming van de houders van de auteursrechten worden verkregen.

Gegevensbescherming

Op grond van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Confederatie (Data Protection Act, DPA) heeft eenieder recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en op bescherming tegen misbruik van zijn persoonsgegevens. Wij voldoen aan deze voorschriften. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet verkocht of doorgegeven aan derden.

In nauwe samenwerking met onze hostingproviders streven wij ernaar de databanken zo goed mogelijk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of vervalsing.

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende gegevens in logbestanden opgeslagen: IP-adres, datum, tijd, verzoek van de browser en algemene informatie. informatie over het besturingssysteem of Browser. Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme evaluaties, zodat trends kunnen worden vastgesteld die wij kunnen gebruiken om ons aanbod dienovereenkomstig te verbeteren.